EVALUATIE

Forum Da Vinci

In de A-stroom bestaat de evaluatie uit dagelijks werk en examens. Er zijn per schooljaar 4 rapporten met de resultaten van het dagelijks werk en 2 rapporten met de resultaten van de examens (voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie).

In de B-stroom zijn er geen examens, maar wel 4 rapporten dagelijks werk per jaar.

Villa Da Vinci

In de 1e en 2e graad zijn er geen examens maar wel 4 rapporten per jaar met de resultaten van het dagelijks werk. Er is wel sprake van A-cijfers en B-cijfers, waarbij de B-cijfers steeds gaan om een grotere opdracht of grotere hoeveelheid leerstof. Zo worden de leerlingen voorbereid op steeds een grotere hoeveelheid leerstof.

In de 3e graad vinden er wel examens plaats, net voor de kerstvakantie en de zomervakantie.

Casa Da Vinci

Op Casa Da Vinci zijn er geen examens, maar wel 4 rapporten dagelijks werk per jaar.

DELIBERATIE

Op basis van de studieresultaten oordeelt de delibererende klassenraad (alle leerkrachten die lesgeven in een bepaalde klas) of een leerling de kennis en vaardigheden voldoende beheerst om in het volgende leerjaar te starten en dus al dan niet geslaagd is.

De delibererende klassenraad kent een van de volgende attesten toe:

  • A-attest: voor wie zonder meer geslaagd is
  • B-attest: voor wie geslaagd is, maar niet meer toegelaten wordt tot bepaalde studierichtingen
  • C-attest: voor wie niet geslaagd is