Leren is een groeiproces. Op onze school proberen wij onze leerlingen steeds te begeleiden in het vinden van een juiste leermethode en bieden hiervoor enkele hulpmiddelen aan.

AVONDSTUDIE

Leerlingen van de eerste graad die slechts tot 15.40 uur les hebben, kunnen op school blijven studeren tot 16.30 uur. Voor deze regeling wordt gekozen op de eerste schooldag en ze blijft geldig tot het einde van het schooljaar. Ook op Villa Da Vinci is het mogelijk om op dinsdag en donderdag onder begeleiding verder te werken op school tot 16u30.

STUDIEHULP

Een aantal studiemethodes ‘leren leren’ (o.a. de ‘wat-hoemethode’) worden op vrijwillige basis aangeboden aan de leerlingen van de eerste graad. Daarbij worden hen diverse studietechnieken aangeleerd:

  • aantekeningen en schema’s leren maken
  • gerichte vragen leren stellen en beantwoorden
  • studietips voor Nederlands, geschiedenis, wiskunde, wetenschappen enz.
  • hulpmiddelen zoals een woordenboek leren gebruiken
  • studietips om examens voor te bereiden

INHAALLESSEN

In de eerste graad worden er inhaallessen gegeven voor Nederlands, Frans en wiskunde. Daarin worden leerlingen opgevangen met bepaalde leermoeilijkheden, maar kunnen ook leerlingen bijgewerkt worden na een afwezigheid wegens ziekte of bij eventuele zware tekorten.

HUISWERKKLAS

In de eerste graad organiseren we een huiswerkklas. Daarin bieden we driemaal per week individuele begeleiding aan leerlingen die het moeilijker hebben om hun huiswerk te maken of hun lessen te leren.

Huiswerkbegeleiding kan nodig zijn om zeer uiteenlopende redenen:

  • de ene leerling heeft het moeilijk met plannen, leren en huistaken aanpakken;
  • de andere is thuis te snel afgeleid door muziek, een kleine broer of zus of andere elementen;
  • een leerling kan nood hebben aan de mogelijkheid om vragen te stellen op het moment dat hij bezig is met zijn huiswerk;
  • een andere leerling vindt het prettig om huiswerk te maken onder begeleiding van de leerkrachten wanneer de ouders nog uit werken zijn.

Leerlingen die nood hebben aan huiswerkbegeleiding worden via een brief uitgenodigd, na overleg van de klassenraad en het GOK-team, maar ook de ouders kunnen vragende partij zijn.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 15.45 tot 16.35 uur. Het lokaal (014) is uitgerust met computers en naslagwerken. Leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het plannen, aanpakken en juist afwerken van taken en lessen.

Na een rapportperiode zal er een evaluatie gebeuren om te zien of de leerling voldoende zelfstandig huiswerk kan maken of nog verdere opvolging nodig heeft.

De huiswerkklas is een hulp die de school aanbiedt, geen sanctie. Het is de bedoeling bij de leerlingen een proces op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te verwerken.

STUDIEPROBLEMEN? Als leerlingen problemen hebben met hun studiemethode, maar ook in geval van persoonlijke, familiale of psychosociale moeilijkheden, kunnen zij terecht bij de leerlingenbegeleiding van onze school of bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)