DIGISPRONG


In de media valt de laatste maanden regelmatig het woord ‘digisprong’ .

Onze school heeft een plan uitgewerkt om de middelen van de digisprong op een verantwoorde manier aan te wenden.

Enerzijds hebben we het laptopproject waar we op een gefaseerde manier klassen laten overstappen van het klassieke werkboek naar digitaal lesgeven. Voorlopig is dit zo in de eerste drie jaren van de Villa (Freinet), in 4-5-6-7 BSO en in 5-6 Informaticabeheer. Dit project zal elk schooljaar uitgebreid worden met een aantal klassen.

Deze leerlingen hebben de laptop aangekocht of gehuurd én deze zijn eigendom van de leerling. De school geeft een jaarlijkse tegemoetkoming via de schoolfactuur van 125 euro gedurende twee (Informaticabeheer) of drie jaar.

Anderzijds heeft de school een groot aantal laptops aangekocht die door de andere klassen kunnen gebruikt worden in de lessen.

De school zet ondertussen ook in op een optimalisering van haar ICT-infrastructuur en het steeds meer inzetten van digitale middelen.


LAPTOPS OP SCHOOL

We worden dagelijks geconfronteerd met de digitalisering van onze samenleving. De integratie van informatietechnologie wordt ook belangrijker in de nieuwe leerplannen. We willen hier als school op inspelen en onze leerlingen nog beter voorbereiden op hun latere leven en loopbaan.

Daarom heeft de school een laptopproject uitgerold in 4-5-6-7 BSO en 5-6 Informaticabeheer (Forum) en in het 1e,2e en 3e jaar op Villa Da Vinci. Elke leerling zal eenzelfde laptop aankopen of huren. Op school zullen leerlingen leren omgaan met dit toestel, dit toestel gebruiken tijdens de lessen en thuis zullen leerlingen ook verder kunnen werken.

De troeven van laptops in de klas zijn bekend. Leren met behulp van laptops biedt flexibiliteit: leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de leerstof (op school en thuis), kunnen zelfstandiger werken, zelf informatie opzoeken, multimedia-inhoud gebruiken, enz.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN LAPTOPPROJECT?

 • Elke leerling heeft dezelfde laptop en dus dezelfde mogelijkheden.
 • Leerlingen kunnen thuis verder samenwerken met medeleerlingen via het online platform.
 • Leerlingen hebben continu toegang tot hun lesmateriaal en kunnen op eigen tempo herhalen en oefenen.
 • Leerlingen leren op correcte wijze en op een kritische manier informatie opzoeken.
 • Leerlingen leren technologie op gepaste wijze aanwenden. Dat is ook leren omgaan met de stroom informatie die we dagelijks krijgen via allerlei media.
 • Er zijn minder handboeken en kopieën nodig. Dit is natuurlijk een project op langere termijn. Veel uitgeverijen stellen vandaag al digitaal materiaal ter beschikking, maar we zetten als school ook in op het ontwikkelen van eigen, digitaal cursusmateriaal.

HET ENGAGEMENT VAN DE SCHOOL

Wij verwachten van zowel de leerling als de ouders een inspanning. De leerling is verantwoordelijk voor het toestel en de kosten worden gedragen door de ouders.

Daartegenover zetten we ons engagement:

 • De school beheert de software en de online platformen.
 • De leerkrachten worden opgeleid, zowel op technisch (correct werken met het toestel) als op pedagogisch vlak (integratie in de lessen).
 • We werken volop aan ons ICT-beleid en sturen dit bij waar nodig.
 • De leerling heeft een eigen laptop. De school zorgt ervoor dat het klaslokaal is voorzien van Wi-Fi, een scherm en een beamer.
 • We streven ernaar om het aantal kopieën en aantal schoolboeken te doen dalen.


IEDEREEN EENZELFDE LAPTOP

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor elke leerling binnen dit laptopproject. Om deze redenen staan we niet toe een laptop van thuis te gebruiken:

 • Een grotere hoeveelheid impliceert een betere prijs.
 • Iedereen is gelijk. Er is dus geen afgunst tussen leerlingen.
 • Niet alle ouders zijn in staat hun kind te helpen in het geval van een defect aan het toestel. Daarom neemt de school deze bekommernis volledig over.
 • Indien er een probleem is dat niet meteen kan worden opgelost, krijgt de leerling eenzelfde vervangtoestel in bruikleen. Dit garandeert continuïteit tijdens de lessen.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.

De laptop is een professioneel toestel:

 • Inclusief servicepakket van de leverancier. Dit is een garantie inclusief onderhoud en herstelling.
 • Het toestel is kwalitatief zwaarder gebouwd. Het is dus gemaakt voor intensieve verplaatsingen zodat we schadegevallen beperken.

HUUR OF KOOP

Je kan kiezen voor directe aankoop via Academic Shop of voor huur via Leermiddel BVBA. Beide bedrijven maken deel uit van de Signpost-groep en buiten de betalingswijze is er voor de twee opties geen verschil in toestel, garantie, levering, beheer, …

Ik wil huren

Je huurt de laptop voor 22, 34 of 46 maanden (afhankelijk van studierichting). Het toestel is op het einde van deze periode nog eigendom van Leermiddel. Zij schenken de laptop dan aan de school en de school schenkt deze dan aan jou. Dat wil dus zeggen dat de laptop aan het einde van de periode eigendom wordt van de leerling. Je betaalt aan het begin van de huurperiode een waarborg die in de loop van de periode wordt verrekend. Betaling van de huur verloopt steeds via maandelijkse domiciliëring.

Ik wil aankopen

Je koopt de laptop via Academic Shop om deze gedurende 2,3 of 4 jaar te gebruiken op school (afhankelijk van studierichting). Bij aankoop van dit toestel krijg je garantie voor heel deze periode. Na deze periode vervalt de garantie. Het is niet toegelaten de lessen te volgen met een laptop die buiten garantie is. Dit is ook terug te vinden in ons schoolreglement.

PRAKTISCH

Na bestelling en betaling zal je het toestel kunnen afhalen op school tijdens de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar. De leerling kan de laptop vrij gebruiken. Tijdens turnlessen of uitstappen wordt de laptop bewaard in een locker. De leerlingen die in het laptopproject zitten zijn verplicht een locker te huren op school zodat we de veiligheid rond diefstal kunnen garanderen.

We voorzien een hoogwaardige hoes (richtprijs 49€) om schade aan het toestel te voorkomen. Deze hoes zit in de aankoop- of huurprijs.

HERSTELLING?

In de prijs zit een garantie-uitbreiding van de wettelijke twee naar drie jaar. Verder verzekert de leverancier ook dat laptops binnen de 1 à 2 werkdagen worden hersteld op school. Er komt regelmatig een technieker langs op school om problemen te verhelpen of om een vervangtoestel mee te geven. Tijdens de vakantie geldt dezelfde garantie en kan de leerling rechtstreeks terecht bij de leverancier. Een reservetoestel is dan niet mogelijk.

Een aanzienlijk deel van de totaalprijs gaat naar dit garantiepakket om zo weinig mogelijk technische zorgen te geven.

Voor verdere vragen kan je steeds contact opnemen met onze ICT-coördinator van onze school Koen Lenaerts (koen.lenaerts@scholendavinci.be)