Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie die je moet weten om te starten op onze school. Vanaf dat je ingeschreven bent zal alle communicatie verder verlopen via Smartschool en daar vind je ook nog verdere informatie (kalender, vakinformatie, documenten).

Gedetailleerde afspraken vind je terug in het schoolreglement. Neem dit zeker eens door voor je start op onze school.

DAGINDELING

Forum, Villa en Casa Da Vinci

Een lesdag start om 8u25, je komt ten laatste 5 minuten voor het belsignaal op school toe. Elke dag is er een 8e lesuur mogelijk tot 16u30 en op woensdag een 5e lesuur tot 12u50, maar dit verschilt van klas tot klas. Een gedetailleerd lessenrooster per klas vind je op Smartschool en meer informatie met de afspraken in verband met op tijd komen vind je in het schoolreglement. In de 1e graad A-stroom eindigen de lessen steeds om 15u40.

De middagpauze duurt steeds van 12u00-13u00.

MIDDAGREGELING EN MAALTIJDEN

De leerlingen van de eerste en tweede graad die binnen een straal van 3 km van de school wonen, mogen tijdens de middagpauze de school verlaten, mits toestemming van hun ouders en het bezit van een buitenpas. De leerlingen van de eerste en tweede graad die verder dan 3 km van de school wonen, blijven eten op school. De leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze altijd de school verlaten, mits toestemming van hun ouders en het bezit van een buitenpas.

Ons schoolrestaurant met zelfbediening biedt aan:

  • een driegangenmenu (soep, hoofdschotel, dessert) voor 4,00 euro
  • een ruime keuze aan dagelijks vers belegde broodjes tegen democratische prijzen
  • verse soep (0,60 euro) voor wie zijn lunchpakket meebrengt

Hiervoor dienen de leerlingen bonnetjes via factuur te kopen:

  • voor warme maaltijden en soep: elke dinsdag van 10.05 tot 10.20 uur
  • voor belegde broodjes: dagelijks tussen 8.00 en 8.25 uur en van 10.05 tot 10.20 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Op verschillende plaatsen in de school staan automaten met suikervrije frisdranken en versnaperingen, die gebruikt kunnen worden tijdens de pauzes.

SCHOOLBOEKEN

Voor het bestellen van de boeken werken wij samen met Studieshop.be. Meer informatie hierover vind je bij de inschrijving (nieuwe leerling) of bij het rapport en op Smartschool.

COMMUNICATIE MET DE OUDERS

Onze school vindt het heel belangrijk om ook de ouders actief te betrekken bij het schoolgebeuren.

Drie- tot viermaal per schooljaar worden de ouders via een brief of via de schoolagenda uitgenodigd voor een oudercontact om de resultaten van hun kinderen te bespreken met de klastitularis, de vakleerkrachten, de leerlingenbegeleiding, de directie en/of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Buiten de oudercontacten kan er in de loop van het schooljaar ook steeds een afspraak gemaakt worden met de directie, de leerlingenbegeleiding, de klastitularis, de vakleerkrachten en/of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wanneer er zich een dringend probleem stelt of wanneer de ouders nood hebben aan een gesprek.

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de klastitularis. Dat is de verantwoordelijke leerkracht voor een bepaalde klas. Bij hem of haar kan men terecht met vragen en problemen.

Het leerlingensecretariaat houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken, maar leerlingen en ouders kunnen er ook terecht met allerlei vragen over het schoolgebeuren.

De schoolagenda (1e graad) is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Men vindt er informatie over het lesrooster, de behandelde leerstof, te kennen lessen en te maken taken, maar ook mededelingen, nota’s van leerkrachten enz. Hij dient wekelijks nagekeken en ondertekend te worden door de ouders.

Daarnaast zijn er rapporten om de ouders op de hoogte te houden van de schoolse prestaties van hun kinderen. Op het rapport noteren de leerkrachten hun commentaar, eventueel aangevuld met een algemene commentaar van de klassenraad.

Ouders worden ook uitgenodigd op diverse activiteiten die vrijblijvend zijn, maar toch interessant om eens op een informele manier te spreken met de directie, de leerkrachten of collega-ouders.

Wie als ouder graag betrokken wordt in het schoolbeleid, kan lid worden van de oudervereniging. Samen met de directie worden er problemen besproken en wordt er gezocht naar een constructieve oplossing.