Algemeen
Aanbod
Extra informatie


Casa Da Vinci is onze beroepssecundaire methodeschool met de Freinetpedagogie als inspiratiebron. Als ‘GO!’ school leren we ‘samen samenleven’. Op Casa creëren we een kleine aangename leefomgeving waar onze leerlingen kunnen ontdekken dat leren verder reikt dan het memoriseren van de leerstof.

Zelfde doel, andere methode
De keuze van een school is geen eenvoudige beslissing. Het aanbod is even groot als de onderlinge verschillen. Vanaf 1 september 2017 is Casa Da Vinci de eerste Freinetschool in de streek die een beroepssecundaire opleiding aanbiedt! Scholen Da Vinci volgen de algemene eindtermen en leerplandoelen. Enkel de manier waarop we in Casa Da Vinci de leerstof voorschotelen, is anders. Leren is gebaseerd op coöperatief werken.

Wat is Freinet?
Célestin Freinet, de Franse leraar en grondlegger van het Freinetonderwijs, merkte op dat zijn leerlingen vaak ongeïnteresseerd op de schoolbanken zaten. Om hen opnieuw te motiveren, werkte hij een nieuwe methode uit. Voor het aanleren vertrekt Freinet vanuit de leefwereld van de leerlingen. Jongeren die op school vanuit hun eigen ervaringen werken, trekken zelf op ontdekking en hebben minder moeite om te onthouden. Het ‘weten te vinden’ is belangrijker dan het ‘weten’. Of zoals Freinet het ooit zo mooi wist te formuleren: “Opvoeden is niet het vullen van een vat, maar het aanwakkeren van een vuur.”
In traditioneel onderwijs ligt het accent meestal op de leerstof en de leerkracht. In Casa Da Vinci ligt de klemtoon eerder op de jongeren en hun verantwoordelijkheid. In Freinet staat de groep centraal. Elke leerling leert in kleine groep op zijn eigen tempo.
De leerkracht neemt de rol van begeleider op zich en zorgt voor verdieping, structuur, inoefening en evaluatie van de leeronderwerpen, met respect voor de eigenheid en de mening van de jongeren én de ouders. Ook zij mogen hun zegje doen. Volgens Freinet zijn jongeren, begeleiders en ouders samen baas en is er steeds sprake van een open dialoog.
Klinkt straf? Kom onze Casa bezoeken en proef de unieke sfeer.

Hoe werken we in Casa Da Vinci?
Scholen moeten zich aan het leerplan houden. Ook wij. Casa Da Vinci werkt volgens een eigen pedagogische methode. Je sociale en affectieve ontwikkeling is prioritair. Je goed voelen op school en bij de leerstof staat centraal. Je verantwoordelijkheidsgevoel wordt aangescherpt. Wij gaan te werk volgens de basisprincipes van Freinet.

Niet schools, maar levend leren
Leren is leuk, tenminste als we uitgaan van de interesses en de ervaringen van onze jongeren die van nature leergierig zijn. Alleen krijg je zelden de kans om dit te ontdekken. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit jouw leefwereld. We leren aan de hand van jullie eigen ervaringen, die we vakoverschrijdend uitdiepen. Zo voer je in de eerste graad dagelijks een kringgesprek. Jullie werken aan zelfgekozen werkstukken. We gebruiken zo weinig mogelijk handboeken, maken eigen materiaal of werken verder op jouw vrije tekst. We werken samen. Je zal merken dat het makkelijker is om je aandacht bij de les te houden en dat je de leerstof beter kan verwerken.

We gaan zinvol te werk
In een belerend systeem raak je snel ontmoedigd. Wij vragen aan jou om je eigen werk te regelen. Je eigen weg naar de finish te kiezen. Zo leer je zelfstandig werken. Een mooie voorbereiding op wat nog komt.

Coöperatie
Bij ons is het individu belangrijk binnen de groep. Je bent uniek en krijgt de kans om je eigen persoonlijkheid te ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat er een hechte band ontstaat in de groep wanneer je je goed in je vel voelt. In onze kleine school, met huiselijke sfeer, krijg je een vast lokaal. Een gezellig nest om zelf in te richten.

Wat leeft er in je klas?
Tijdens de klasraad vergader je een uur per week over wat er leeft in je klas en op school. Door open te communiceren, leren jullie van elkaar. Jullie leren samenwerken in groep, overleggen en probleemoplossend werken.

In het 1e leerjaar starten de leerlingen in 1VIP. In het 2e jaar kunnen de leerlingen kiezen tussen kantoor & verkoop of voor voeding & verzorging.

Hoe ziet jouw schooldag eruit?
Een schooldag begint om 8.25u. Er zijn twee pauzes van een 10 à 15 minuten tussen de lessen. De middagpauze duurt een uur, van 12u tot 13u. Je schooldag eindigt op woensdag om 12u en om 15.40u op de andere dagen.

Kies je eigen levensbeschouwing
Op onze school kies je zelf je levensbeschouwelijke vakken. Kies je voor zedenleer of voor de anglicaanse, islamitische, israëlische, orthodoxe, protestantse of rooms-katholieke godsdienst? Dat beslis jij!

Evalueren
Je krijgt vier evaluaties, verspreid over het hele schooljaar.

Samenwerken met ouders
Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Wij hanteren een ‘opendeurbeleid’. Je ouders mogen steeds binnenlopen met vragen, opmerkingen en suggesties. We houden je ouders op de hoogte van activiteiten op onze school of belangrijke beslissingen die met jou te maken hebben. Ook via het oudercomité kunnen je ouders de band tussen onze school en de wereld daarbuiten vergroten.

Schoolkosten
Bij inschrijving krijg je een raming van hoeveel het schooljaar zonder maaltijden en vervoer kost.