SCHOOLREGLEMENT 2021-2022

Hier vind je gedetailleerde afspraken in verband met inschrijvingen, evaluatie, afwezigheid, veiligheid & gezondheid, … Neem dit zeker door voor je start op onze school.


ADDENDUM SCHOOLREGLEMENT 2019-2020

De corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in ons land te beperken, heeft onze school tijdelijk geraakt in zijn werking. Daarom zijn er een aantal maatregelen nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot evaluatie en deliberatie, om jou het lopende schooljaar op een goede manier te laten afronden.