SCHOOLREGLEMENT 2022-2023

Hier vind je gedetailleerde afspraken in verband met inschrijvingen, evaluatie, afwezigheid, veiligheid & gezondheid, … Neem dit zeker door voor je start op onze school.