Overzicht richtingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de studierichtingen die we aanbieden op de verschillende campussen. Onderaan vind je ook de lessentabellen terug per richting met een overzicht van het aantal uren van elk vak per studierichting.

Lessentabellen

FORUM DA VINCIVILLA DA VINCICASA DA VINCI
1E GRAAD

In het 1ste jaar starten alle leerlingen in 1A of 1B.
Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A van het voltijds secundair onderwijs. Het 1ste leerjaar B richt zich op jongeren met een leerachterstand (en dus het getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald) of jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen naar 2A (mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad), 2B of naar het 1ste leerjaar A.

A-stroom
De leerlingen volgen een basispakket en kiezen daarnaast uit 6 modules (telkens 7 weken lang 3 uur). Naast deze 6 modules kunnen de leerlingen ook kiezen voor 2u Latijn en dit voor het hele schooljaar. De lessentabellen vindt u onderaan deze pagina.

Modules: Romein, Wetenschapper (STEM), Sociaal ondernemer, Sportieveling, Kunstenaar, Talenknobbel

In het 2de jaar kiezen de leerlingen voor een specifieke richting, ze hebben hiervoor de keuze tussen Klassieke talen, Moderne talen-Wetenschappen, Economie, Sport, Kunst en Maatschappij.

B-stroom
Ook hier krijgen de leerlingen een groot basispakket en kiezen de leerlingen voor enkele modules (telkens 3u per week, 7 weken lang per module).

Modules: Economie en organisatie, Verzorging, Kunst en creatie, Haar- en schoonheidsverzorging.

In het 2de jaar kiezen de leerlingen dan voor een specifieke studierichting Welzijn, Creatie of Organisatie.

2E GRAAD

In het schooljaar 2021-2022 is de onderwijshervorming in het 3de jaar van start gegaan. In schooljaar 2022-2023 start de hervorming in het vierde jaar. Dit betekent dat er grondige wijzigingen gebeuren in het studieaanbod en de lessentabellen.

Vanaf schooljaar 2021-2022 spreken we naast ASO, TSO, KSO en BSO ook over doorstroom-, dubbele-, en arbeidsmarktgerichte finaliteit. Hiermee wordt aangetoond wat het opzet is van deze studierichting: verder studeren of een focus op tewerkstelling op de arbeidsmarkt.

DOORSTROOMRICHTINGEN (ASO)
Economische wetenschappen
Grieks-Latijn
Latijn
Humane wetenschappen
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen (NIEUW!)
Woordkunst drama (NIEUW!)
Moderne talen (NIEUW – start in het 3e jaar)

DUBBELE FINALTEIT (TSO/KSO)
Maatschappij en welzijn
Architecturale en Beeldende Kunsten
Bedrijf en organisatie
Sport

ARBEIDSMARKT (BSO)
Decor en etalage
Organisatie en logistiek
Haar- en schoonheidsverzorging
Zorg en welzijn

De lessentabellen vind je onderaan deze pagina.

Op Casa Da Vinci wordt er in het 1e jaar enkel les aangeboden in de B-stroom (1VIP) en wordt er nog geen richting gekozen. Er worden verschillende modules aangeboden zodat de leerlingen kennismaken met de verschillende richtingen. In het 2e jaar wordt er onderwijs aangeboden in de richting Creatie (decoratie en verzorging) en 2 Organisatie.