ORGANIGRAMOVERKOEPELEND BESTUURDIRECTIE EN COÖRDINATORENADMINISTRATIELEERLINGBEGELEIDINGVACATURES EN STAGES


Willebroekkaai 36
B-1000 Brussel
Tel. 02 790 92 00
E-mail: info@g-o.be

gsjhgsjqsdg

ghsghsgd

Mevr. Nora De Caluwe, Algemeen Directeur
Theo De Deckerlaan 2
9140 Temse
Tel. 03 790 18 83
E-mail: contact@sgr17.be

Algemeen directeur: Mevr. Nora De Caluwe
Voorzitter: dhr. Theo Boterberg
Ondervoorzitter: mevr. Nathalie Meiresone
Leden: dhr. Theo Boterberg, dhr. Ronny De Keyzer, mevr. Nathalie Meireson, mevr. Martine Valck, dhr. Flor Van Gheem, mevr. Annie Van Dael, dhr. Patrick Vaerewyck, dhr. Lucien Bats, dhr. Christophe Van Waerebeke

Verkozen personeelsleden: Sara Tekari, Catherine van Poucke en Catherine Vandenberghe
Verkozen ouders: Sofie Roelans, Michel Roels en Veronique Ingels
Gecoöpteerden: Brigitte Merckx (voorzitter) en Luc Van Geertsom

Mevr. Flamen is de directeur van Scholen Da Vinci. Zij houdt zich bezig met het algemeen beleid van de school, personeelsbeleid en de communicatie met ouders.

03-780.79.00

jkljlkjGutentor Advanced Text

Mevr. Van Couwenbergh is adjunct-directeur. Zij volgt leerlingen op en regelt de organisatie en werking met leerlingen en ouders op Forum- en Casa Da Vinci.  

03-780.79.00

Mevr. Maes is adjunct – directeur. Zij doet de dagelijkse organisatie en de opvolging van de leerlingen van Villa Da Vinci.

03-776.86.65

Mevr. Vandenberghe regelt de leerlingenstage en doet de GIP- en algemene coördinatie op onze school.

03-780.79.00

Mevr. Meersman staat in voor de infrastructuur en de technische ondersteuning op de drie campussen.

03-780.79.00

Mevr. Van den Hende is de graadcoördinator van de 1e graad en regelt de dagelijkse organisatie specifiek voor de leerlingen van het 1e en het 2e jaar op Forum Da Vinci. Ze doet ook de dagelijkse opvolging van deze leerlingen.

03-780.79.00

Mevr. Vernimmen is de graadcoördinator van de 2e graad dubbele finaliteit/ doorstroom en 3e graad arbeid en regelt de dagelijkse organisatie specifiek voor de leerlingen van het 3e tot en met het 7e jaar op Forum Da Vinci. Ze doet ook de dagelijkse opvolging van deze leerlingen.

03-780.79.00

Mevr. Barthier is de graadcoördinator van de 2e graad arbeid en 3e graad dubbele- en doorstroom finaliteit en regelt de dagelijkse organisatie specifiek voor de leerlingen van het 3e tot en met het 7e jaar op Forum Da Vinci. Ze doet ook de dagelijkse opvolging van deze leerlingen

03-780.79.00

Mevr. Devos is halftijds coördinator op Casa Da Vinci. Zij doet daar de dagelijkse organisatie en de opvolging van de leerlingen van Casa Da Vinci.

0499-75.95.64

Lobke Muylaert
03 780 79 00  

Het leerlingensecretariaat is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij volgen de afwezigheden op, doen de leerlingenadministratie en helpen de leerlingen bij de opstart op de school. Elk jaar heeft zijn eigen contactpersoon op het leerlingensecretariaat.

Tania Merckx (1e jaar)
03 780 79 19

Alana De Stobbeleir (2e jaar)
03 780 79 10

Celine Boterberg (3e jaar)
03 780 79 00

Vicky Verleysen (4e jaar)
03 780 79 00

Jolein Van Himme (5e jaar)
03 780 79 00

Tessa Noens (6 en 7e jaar)
03 780 79 00

Heidi Vereecken (1– 2e en 3e graad)
03 776 86 65

Mia Vandermeeren (1– 2e en 3e graad)
03 776 86 65

Ann Callebaut (1 en 2e jaar)
0499 75 95 64

Het directiesecretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie en de administratie van al het personeel op onze campussen. Voor vragen in verband met vacatures of personeelsadministratie kan je bij hen terecht.

Lenz Smits
03 780 79 08

Veerle Fierens
03 780 79 08

Het economaat is verantwoordelijk voor de leerlingenfacturatie, boekhouding en de aankoop van didactisch materiaal. Dit voor al onze campussen.

Katrien Vandenberghe
03 780 79 04

Cindy Keerstock
03 780 79 05

Onze interne leerlingbegeleiding, Mevrouw Maes, ondersteunt samen met Cathérine De Veirman, Coleta Wauters en Martine Bijl de leerlingen extra waar nodig.

03 780 79 13

De interne leerlingenbegeleiding in onze school is er in de eerste plaats voor de leerlingen. De eerste piste omvat de zorg bij socio-emotionele vragen, problemen en/of crisissituaties. Dit kunnen kleine probleempjes zijn omtrent het algemeen welbevinden van de leerling in de klas, op school of daarbuiten met een duidelijke weerslag op de schoolse prestaties. Mensen die zich niet goed in hun vel voelen, functioneren niet optimaal op school.

Ook grotere levensvragen worden beantwoord en indien mogelijk opgelost. De leerlingenbegeleiding voorziet ook in ondersteuning bij het leren leren bij leerlingen met een kortstondig leerprobleem én bij jongeren met leerstoornissen die een meer professionele aanpak vereisen (we denken hierbij aan ADHD, dyslexie, dyscalculie e.a.).

Een afspraak maken hoeft niet: lokaal 049 is altijd een veilige thuishaven voor iedere leerling.

De leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met het CLB. Samen zoeken zij een oplossing voor elke moeilijkheid, klein of groot.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waar leerlingen, ouders en scholen terechtkunnen voor informatie, advies en begeleiding.

Psychopedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen werken samen om het welbevinden van leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan te bevorderen.

De kerntaak van het CLB is om samen met de ouders en de school de kennis en vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden.

CLB van het GO! Waasland
Dr. Arthur Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
03 776 02 16

Spontaan solliciteren kan via het directiesecretariaat. Openstaande vacatures worden op de VDAB-website gepubliceerd.

Onze school vindt het zeer belangrijk dat nieuwe leerkrachten een maximale ondersteuning krijgen en zoveel mogelijk gestimuleerd worden in hun groeiproces. Daarom werden Patricia Hauman en Inge Strobbe aangesteld als mentor / coach. Zij begeleiden nieuwe en beginnende leerkrachten in hun eerste stappen op onze school.

Onze school vindt het belangrijk om jonge, nieuwe leerkrachten te ondersteunen in hun ontwikkeling en leerproces. Stages aanvragen kan via:

of mail aan onze stageverantwoordelijke Martine Bijl.

martine.bijl@scholendavinci.be.