2E & 3E GRAAD (MODERNISERING)

3E JAAR, 4E JAAR EN 5E JAAR DOORSTROOM

In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met de richting Woordkunst-Drama. Een nieuwe doorstroomrichting voor enthousiaste leerlingen. Maar wat kan je eigenlijk verwachten?


Cultuur

De rode draad doorheen je richting. In theorie en praktijk. Je maakt kennis en gaat zelf aan de slag met theaterteksten, verhalen, gedichten en beeldende kunsten. Je leert je muzikaal uit te drukken. Je onderzoekt wat lichaamsexpressie is. Je bent steeds nieuwsgierig naar meer.

Engagement

Je laat je niet in hokjes stoppen en weet heel goed dat een dag in deze richting niet eindigt aan de schoolbel. Je bent bereid deel te nemen aan projecten en toonmomenten binnen en buiten de school(m)uren. En als maker van al die projecten en momenten ben je niet bang om de handen uit de mouwen te steken.De hokjes voorbij

Ook in je taalvakken ontdek en maak je theater, poëzie en kunst. Tijdens de les zedenleer bespreek je een thema uit een boek. Een project voor het vak ‘vertellen en spreken’ wordt gefilmd. In de les ‘project’ leer je de beelden te monteren. In de les LO werk je aan een dans. In de les muziek zing of rap je een song die je verwerkt in een toonmoment van het vak ‘spelen en maken’. Een dansstijl in de les bewegingsleer wordt besproken in de les kunstbeschouwing. Kortom, de grenzen tussen je verschillende schoolvakken vervagen stilaan steeds meer.


Podium

Je werk mag en moet gezien worden. Doorheen het schooljaar werk je enthousiast mee aan verschillende toonmomenten. Of het nu om een intieme setting in de klas gaat of op een podium voor een uitzinnige menigte. Je durft jezelf te tonen en bent niet bang voor experiment. De grote uitdaging: ontdek je eigen grenzen en durf ze te verleggen.

(klas)Groep

Die grenzen verleg je nooit alleen. Een voorstelling is altijd een proces waar je met de hele groep door gaat. Je leert met vallen en opstaan om samen te werken en naar de stem van anderen te luisteren – of het nu leerlingen of leerkrachten zijn – en je laat die stemmen toe je eigen kijk op de wereld steeds weer bij te stellen.

ghjgkjgk

 “We werken aan en evalueren de 5 competenties van drama: vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer.”

In de lessen drama ontwikkel je je spelvaardigheden.
Je leert improviseren en werken met tekst. Tijdens toonmomenten voor publiek train je je podiumvaardigheden.

We gaan aan de slag met de stem. Je traint je stemtechniek en perfectioneert je uitspraak. Je leert hoe je een publiek kan meenemen in een verhaal. Zowel live als via audio-opnames toon je je werk.

In de lessen bewegingsleer komt het fysieke aspect van het acteren aan bod.
Je traint je lichaam, danst en maakt kennis met verschillende bewegingsmethodieken.


In deze lessen maak je muziek.
Je zingt en leert verschillende instrumenten bespelen.
Het technische aspect komt ruim aan bod, maar het belangrijkste is dat je een verhaal kan vertellen met je muziek.

De lessen project focussen op het maakproces. Je leert je eigen werk opbouwen, in groep en individueel. In de tweede graad experimenteer je met verschillende audio-, theater- en filmtechnieken. In de derde graad zoom je verder in op deze technieken. In deze lessen staat de kunstenaar centraal.


We doorlopen de kunstgeschiedenis. We focussen ons vooral op de theatergeschiedenis, maar maken uitstapjes naar beeldende kunsten, muziek, film en dans.
Met al je kennis van zaken geef je je gegronde mening over kunst.

Tijdens deze lessen leer je het Nederlandstalige theaterlandschap kennen. Je analyseert theaterteksten, plaatst ze in een kunsthistorische context en gaat aan de slag als dramaturg.

Gutentor Advanced Text

Lessentabel 2de graad

Wegens de onderwijshervorming zijn deze lessentabellen momenteel nog niet beschikbaar.

Wegens de onderwijshervorming zijn deze lessentabellen momenteel nog niet beschikbaar.

Lessentabel 3de graad

Wegens de onderwijshervorming zijn deze lessentabellen momenteel nog niet beschikbaar.

Wegens de onderwijshervorming zijn deze lessentabellen momenteel nog niet beschikbaar.