Organigram
Overkoepelend bestuur
Directie en coördinatoren
Administratie
Leerlingenbegeleiding
Vacatures en stages

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Willebroekkaai 36
B-1000 Brussel
Tel. 02 790 92 00
E-mail: info@g-o.be
Website: www.g-o.be

SCHOLENGROEP 17 WAASLAND

Mevr. Nora De Caluwe, Algemeen Directeur
Theo De Deckerlaan 2
9140 Temse
Tel. 03 790 18 83
E-mail: contact@sgr17.be
Website: http://www.sgr17.be/

RAAD VAN BESTUUR
Algemeen directeur: Mevr. Nora De Caluwe
Voorzitter: dhr. Theo Boterberg
Ondervoorzitter: mevr. Nathalie Meiresone
Leden: dhr. Lucien Bats, dhr. Patrick De Backer, dhr. Ronny De Keyzer, dhr. Johan Doens, dhr. Patrick Vaerewyck, dhr. Flor Van Gheem, Christophe Van Waerebeke

SCHOOLRAAD
Verkozen personeelsleden: mevr. Annemie Maes (ondervoorzitter), mevr Catherine Vandenberghe (secretaris), dhr. Stijn Lambrecht
Verkozen ouders: mevr, Sandra Van Huffel, dhr. Hans Vuyt, mevr. Carine Raets

Gecoöpteerde leden: mevr. Brigitte Merckx (voorzitter)

SANDRA FLAMEN – DIRECTEUR
Mevr. Flamen is de directeur van Scholen Da Vinci. Zij houdt zich bezig met het algemeen beleid van de school, personeelsbeleid en de communicatie met ouders.

03-780.79.00
Sandra.flamen@scholendavinci.be

DEBBY VAN COUWENBERGH – ADJUNCT-DIRECTEUR
Mevr. Van Couwenbergh is de adjunct-directeur en houdt zich bezig met de opvolging van leerlingen en regelt de organisatie en werking met leerlingen en ouders.   

03-780.79.00
Debby.van.couwenbergh@scholendavinci.be

CATHERINE VANDENBERGHE – TECHNISCH ADVISEUR COÖRDINATOR
Mevr. Vandenberghe regelt de leerlingenstage en doet de GIP- en algemene coördinatie op onze school.

03-780.79.00
Catherine.Vandenberghe@forumdavinci.be

ELLEN MEERSMAN – TECHNISCH ADVISEUR
Mevr. Meersman staat in voor de infrastructuur en de technische ondersteuning op de drie campussen.

03-780.79.00
Ellen.Meersman@scholendavinci.be

AN VAN DEN HENDE – GRAADCOÖRDINATOR 1E GRAAD
Mevr. Van den Hende is de graadcoördinator van de 1e graad en regelt de dagelijkse organisatie specifiek voor de leerlingen van het 1e en het 2e jaar op Forum Da Vinci. Ze doet ook de dagelijkse opvolging van deze leerlingen.

03-780.79.00
An.Vandenhende@scholendavinci.be

RANDI VERNIMMEN – GRAADCOÖRDINATOR 2E EN 3E GRAAD
Mevr. Vernimmen is de graadcoördinator van de 2e en 3e graad en regelt de dagelijkse organisatie specifiek voor de leerlingen van het 3e tot en met het 7e jaar op Forum Da Vinci. Ze doet ook de dagelijkse opvolging van deze leerlingen.

03-780.79.00
Randi.Vernimmen@scholendavinci.be

ANNEMIE MAES – COÖRDINATOR VILLA DA VINCI
Mevr. Maes is de coördinator op Villa Da Vinci. Zij doet daar de dagelijkse organisatie en de opvolging van de leerlingen van Villa Da Vinci.

03-776.86.65
coördinatie@villadavinci.be | Annemie.Maes@villadavinci.be

HYLKE DEVOS – COÖRDINATOR CASA DA VINCI
Mevr. Devos is halftijds coördinator op Casa Da Vinci. Zij doet daar de dagelijkse organisatie en de opvolging van de leerlingen van Casa Da Vinci.

0499-75.95.64
Hylke.devos@scholendavinci.be

Onthaal & Algemene administratie
Scholen Da Vinci

Lobke Muylaert
03 780 79 00 | Lobke.muylaert@forumdavinci.be

Heidi Vereecken
03 780 79 00 | heidi.vereecken@scholendavinci.be


LEERLINGENSECRETARIAAT

Het leerlingensecretariaat is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij volgen de afwezigheden op, doen de leerlingenadministratie en helpen de leerlingen bij de opstart op de school. Elk jaar heeft zijn eigen contactpersoon op het leerlingensecretariaat.

Forum Da Vinci

Leerlingensecretariaat
Celine Boterberg (1e jaar)
03 780 79 10 | Celine.boterberg@scholendavinci.be

Liselotte Vermeir – Tania Merckx (2e jaar)
03 780 79 19 | Liselotte.vermeir@scholendavinci.be
03 780 79 19 | Tania.merckx@scholendavinci.be

Jolein Van Himme (3e jaar)
03 780 79 00 | Jolein.vanhimme@scholendavinci.be

Els Heirman (4e jaar)
03 780 79 00 | Els.heirman@forumdavinci.be

Cindy Keerstock (5e jaar)
03 780 79 00 | Cindy.keerstock@forumdavinci.be

Tessa Noens (6e  en 7e jaar)
03 780 79 00 | Tessa.noens@forumdavinci.be

Villa Da Vinci

Leerlingensecretariaat
Liesbeth De Brandt
03 776 86 65 | Liesbet.de.brandt@villadavinci.be

Mia Vandermeeren – Tania Merckx
03 776 86 65| mia.vandermeeren@scholendavinci.be
03 776 86 65 | Tania.merckx@scholendavinci.be

Casa Da Vinci

Leerlingensecretariaat
Ann Callebaut (1e  en 2e jaar)
0499 75 95 64 | Ann.callebaut@casadavinci.be


DIRECTIESECRETARIAAT
Scholen Da Vinci
Het directiesecretariaat houdt zich bezig met de organisatie en de administratie van de leerkrachten.
Voor vragen in verband met vacatures of personeelsadministratie kan je bij hen terecht.

Lenz Smits
03 780 79 08 | lenz.smits@scholendavinci.be

Veerle Fierens
03 780 79 08 | veerle.fierens@scholendavinci.be


Voor vragen in verband met het aanvragen van leerkrachtenstages kan je terecht bij:
Lenz Smits
03 780 79 08 | lenz.smits@scholendavinci.be
Of je aanvraag doen via https://start.lerarenstage.be


ECONOMAAT
Scholen Da Vinci
Het economaat is verantwoordelijk voor de leerlingenfacturatie, boekhouding en de aankoop van didactisch materiaal.

Lieselot Mariën
03 780 79 05 | lieselot.marien@scholendavinci.be

Katrien Vandenberghe
03 780 79 04 | Katrien.vandenberghe@scholendavinci.be

INTERN
Katrien Maes
De interne leerlingenbegeleiding in onze school is er in de eerste plaats voor de leerlingen. De eerste piste omvat de zorg bij socio-emotionele vragen, problemen en/of crisissituaties. Dit kunnen kleine probleempjes zijn omtrent het algemeen welbevinden van de leerling in de klas, op school of daarbuiten met een duidelijke weerslag op de schoolse prestaties. Mensen die zich niet goed in hun vel voelen, functioneren niet optimaal op school.

Ook grotere levensvragen worden beantwoord en indien mogelijk opgelost. Voor al deze jonge mensen met vragen is er de leerlingenbegeleidster, mevr. Katrien Maes, die iedere leerling met raad en daad bijstaat, ondersteunt, adviseert en indien nodig doorverwijst. De leerlingenbegeleiding voorziet ook in een andere service, nl. het leren leren bij doorsnee leerlingen met een kortstondig leerprobleem én bij jongeren met leerstoornissen die een meer professionele aanpak vereisen (denken we hierbij aan ADHD, dyslexie, dyscalculie e.d.).

De leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met het CLB. Samen zoeken zij een oplossing voor elke moeilijkheid, klein of groot. Een afspraak maken hoeft niet: lokaal 049 is altijd een veilige thuishaven voor iedere leerling.

Contact:
03 780 79 13 | katrien.maes@forumdavinci.be

Catherine Van Poucke en Karen Van Nuffel ondersteunen, samen met de leerlingbegeleiding, leerlingen extra waar nodig. Catherine vooral op het Forum en de Casa, Karen op de Villa. Zij zijn bereikbaar via Smartschool.

EXTERN
CLB
Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waar leerlingen, ouders en scholen terechtkunnen voor informatie, advies en begeleiding. Psychopedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen werken samen om het welbevinden van leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan te bevorderen. De kerntaak van het CLB is om samen met de ouders en de school de kennis en vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden.

CLB van het GO! Waasland
Dr. Arthur Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
03 776 02 16 | info@go-clbprisma.be

Stages
Onze school vindt het belangrijk om jonge, nieuwe leerkrachten te ondersteunen in hun ontwikkeling en leerproces. Stages aanvragen kan via lerarenstage.be of per mail naar lenz.smits@scholendavinci.be.


Werken op onze school
Spontaan solliciteren kan via het directiesecretariaat. Openstaande vacatures worden via de website van de VDAB gepubliceerd. Onze school vindt het zeer belangrijk dat nieuwe leerkrachten een maximale ondersteuning krijgen en zoveel mogelijk gestimuleerd worden in hun groeiproces. Daarom werd een mentor/coach aangesteld nl. Patricia Hauman, zij begeleidt nieuwe en beginnende leerkrachten in hun eerste stappen op onze school.

Vacatures

Kijk zeker op de VDAB-website!
Spontane sollicitatie kan je sturen naar: directiesecretariaat@scholendavinci.be