Op donderdag 26 januari organiseren wij een infomoment voor alle eerstejaarsleerlingen voor schooljaar 2023 – 2024. Dit infomoment zal doorgaan op de campussen Forum, Villa en Casa. 

Om 19u verwelkomen we jullie met een korte algemene infosessie. Aansluitend kunnen de toekomstige leerlingen kennismaken met een paar vakken en ondertussen krijgen de ouders de kans om de leerkrachten en de vakken te leren kennen. We voorzien deze avond te eindigen rond 20u30.

Omdat wij graag een inschatting maken van het aantal aanwezigen per campus, vragen wij u via onderstaande link in te schrijven. Er wordt deze avond opvang voorzien voor broers en/of zussen.