Welkom op de website van Scholen Da Vinci. Wij zijn een secundaire GO-school in Sint-Niklaas met 3 verschillende afdelingen, elk met hun eigen unieke insteek en aanpak. Forum Da Vinci, ook wel “het Forum” genoemd,  is onze grootste campus met ASO, TSO, KSO én BSO-opleidingen. Hier bieden wij het klassieke onderwijs aan in heel veel verschillende studierichtingen. Haarzorg, verkoop, publiciteit, kunst, Latijn, handel, informatica? Je hebt het maar voor het uitkiezen!

Op Villa Da Vinci, of  “de Villa”, worden verschillende ASO-richtingen aangeboden binnen het Freinetonderwijs. In traditioneel onderwijs ligt het accent meestal op de leerstof en de leerkracht, in het Freinetonderwijs ligt de klemtoon eerder op de leerling en zijn verantwoordelijkheid. De jongste afdeling is Casa Da Vinci, dit is een beroepssecundaire Freinetschool voor het 1e en het 2e jaar.

Hoewel deze 3 scholen fysiek niet verbonden zijn, zijn deze dit in werkelijkheid wel. We kunnen spreken van een heel mooie, natuurlijke kruisbestuiving tussen de 3 scholen. Leerkrachten geven op de verschillende campussen les, de leerlingen leren elkaar kennen op gezamenlijke activiteiten en sommige modules worden gezamenlijk aangeboden.

Op deze website vind je meer informatie over de drie scholen, maar indien u nog vragen hebt kan u zeker bij ons terecht. Wij zoeken graag mee naar de juiste plek voor jou of jouw kind.

Hoe veelkantig ben jij?